Over Medimundi

Medimundi is sinds november 2020 gestart met de productie van FFP2 ademhalingsmaskers. Medimundi is een nieuwe spin-off van Cartamundi en de Universiteit Antwerpen. In consortium met de machinebouwer Cloostermans en een privé-investeerder, staat Medimundi in voor de innovatie, de productie, de marketing en verkoop van hoogwaardige ademhalingsmaskers. Cartamundi heeft de operationele leiding van het consortium. De maskers bieden de hoogste beschermingsniveaus voor de drager en zijn voornamelijk bestemd voor de zorgsector. Op die manier brengt Medimundi eenoplossing voor het grote tekort aan hoogwaardige mondmaskers.

Medimundi is fier dat het een bijdrage heeft kunnen leveren aan het terugdringen van de Covid pandemie door hoogwaardige FFP2 maskers aan te bieden. Aangezien de hoogdringendheid in de gezondheidssector sterk is afgenomen en de marktvraag op dit ogenblik zeer beperkt is, schorten wij onze activiteiten voorlopig op.

Medimundi