Medimundi

Medimundi is fier dat het een bijdrage heeft kunnen leveren aan het terugdringen van de Covid pandemie door hoogwaardige FFP2 maskers aan te bieden. Aangezien de hoogdringendheid in de gezondheidssector sterk is afgenomen en de marktvraag op dit ogenblik zeer beperkt is, schorten wij onze webshop activiteiten voorlopig op.